19. mai 2024

Teemaplaneering „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine“

Teemaplaneeringu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” II eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu avalikud arutelud toimuvad 22.  veebruaril 2016 kell 14 Lääne Maavalitsuses ja Lääne-Nigula Vallavalitsuses samuti 22. veebruaril kell 17.

Teemaplaneeringu II eskiis on valminud

Käesolevaga on valminud teemaplaneeringu II eskiis ja keskkonnamõju strateegilise hindamise (KSH) aruande eelnõu. II eskiisis on kirjeldatud raudteetrassi, jaamade, raudteeületuskohtade ning toetava infrastruktuuri (veoalajaamad, parklad, uued teed jne) asukohta. KSH aruandes on kirjeldatud ja hinnatud teemaplaneeringu elluviimisega kaasnevaid olulisi mõjusid loodus- ja sotsiaalmajanduslikule keskkonnale, võimalikke alternatiivseid lahendusi ning  kavandatud negatiivsete mõjude leevendamise meetmed.

Rohuküla otseläbimurre

Lääne Maavalitsus korraldas küsitluse selle kohta, kus peaks asuma planeeritava Riisipere-
Haapsalu-Rohukülaraudtee peatuskoht Haapsalu linnas vana raudteejaama piirkonnas. Peatuskoht sõltub Riisipere-Haapsalu ja Haapsalu-Rohuküla raudteelõikude ühendamise lahendusest. Kokku pakuti küsitlusega välja 4 alternatiivi. Küsitlusele vastas kokku 270 inimest. 50% vastanutest eelistas Rohuküla otseläbimurret, 32% Rohuküla otseläbimurde ja ajaloolise jaama kombinatsiooni. Mõlemad Õhtu kalda alternatiivid said võrdselt 9% häältest.

ALLIKAS: Lääne Maavalitsuse koduleht

22. veebruaril 2016 toimus kell 14:00 Lääne maavalitsuses avalik arutelu „Riisipere-Haapsalu-Rohuküla raudteetrassi koridori asukoha määramine” II eskiisi ja keskkonnamõju strateegilise hindamise aruande eelnõu üle. Käisime kohal ja tegime sellest 23-minutilise kokkuvõtva video. Nüüd saab seda videot vaadata siin samas. Kahjuks ei olnud kohal just eriti palju inimesi. Kindlasti oli üks põhjus ka see, et see toimus Esmaspäeval kell 14 ehk siis keset tööpäeva ei ole võimalik paljudel toetajatel kahjuks kohale tulla. NB! Sellest eraldi saadet ei tule!